Usavršavanje tehnologija proizvodnje poduzeća Signum Max International d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Usavršavanje tehnologija proizvodnje poduzeća Signum Max International d.o.o.

Kratki opis projekta: Dana 09.11.2021. poduzeće Signum Max International d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Usavršavanje tehnologija proizvodnje poduzeća Signum Max International d.o.o.“, referentna oznaka ugovora KK.11.1.1.01.0364. Dana 23.08.2023. poduzeće Signum Max International d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Dodatak br. 1 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Usavršavanje tehnologija proizvodnje poduzeća Signum Max International d.o.o.“, referentna oznaka ugovora KK.11.1.1.01.0364. Provedba projekta sufinancirana je putem OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU”.

Poduzeće Signum Max International je poduzeće ogromnog ekonomskog potencijala koje proizvodi proizvode namijenjene promociji proizvoda svojih kupaca. Kako bi promotivni proizvodi ispunili svoju svrhu i poboljšali promociju i prodaju proizvoda kupaca, potrebno je konstantno praćenje tehnološko - tehničkih noviteta i raznovrsna mogućnost obrade materijala. Temeljem ovog projekta, poduzeće će ulaganjima u nove strojeve i opremu biti u stanju isporučiti tehnički sofisticirane promotivne proizvode koji će biti dugovječniji i ekološki prihvatljiviji te će doprinijeti povećanju prodaje promoviranih proizvoda. Na taj način, poduzeće će učiniti svoje poslovanje, ali i poslovanje svojih kupaca, konkurentnijim.

Ciljevi projekta: Provedba projekta će omogućiti rast prihoda od prodaje i rast prihoda od izvoza. Ulaganjem u strojeve koji su energetski i ekološki učinkovitiji doći će do smanjenja fizičkog otpada proizvodnog procesa i do smanjenja utroška električne energije u proizvodnom procesu. Projektom će doći i do povećanja i širenja ponude proizvodnog asortimana poduzeća te poboljšane promocije proizvoda klijenata, čime će se moći odgovoriti na sve mnogobrojnije i različitije zahtjeve kupaca. Ulaganjem će doći i do zapošljavanja novih radnika, te do povećanja znanja i kompetencija dosadašnjih zaposlenika, što će dodatno utjecati na rast poduzeća. Projektom će se doći i do porasta prihoda od prodaje u inozemstvu, te će se poslovanje proširiti na regionalno tržište i tržište EU na kojima poduzeće želi učvrstiti poziciju i povećati prodaju.

Očekivani rezultati projekta:

  • Rast prihoda od prodaje
  • Rast prihoda od izvoza
  • Smanjenje količine otpada u procesu proizvodnje
  • Ušteda utrošene električne energije u proizvodnom procesu
  • Otvaranje novih radnih mjesta
  • Povećanje i širenje ponude proizvodnog asortimana poduzeća
  • Poboljšana promocija proizvoda klijenata
  • Digitalizacija procesa proizvodnje
  • Jačanje tehnoloških znanja i educiranje ljudskih potencijala

Ukupna vrijednost projekta: 2.399.437,46 €

EU sufinanciranje projekta: 641.034,35 €

Razdoblje provedbe projekta: 13.11.2021. do 31.12.2023.

Kontakt osoba za više informacija: Vjekoslav Čičko, mail: vjeko@signummax.hr, tel: +385 98 384 156

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr i https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jacanje-konkurentnosti-poduzeca-ulaganjima-u-digitalnu-i-zelenu-tranziciju/

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Signum Max International d.o.o.