Potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Jačanje inozemne prodajne mreže u Njemačkoj, Austriji i Sloveniji

Kratki opis projekta: Dana 02.02.2018. poduzeće SIGNUM MAX d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Jačanje inozemne prodajne mreže u Njemačkoj, Austriji i Sloveniji“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.07.0008. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Provedba ovog projekta omogućit će povećanje konkurentnosti, širenje prodajne mreže na ciljana tržišta Njemačke, Austrije i Slovenije nastupom na inozemnim sajmovima, rast prihoda i provedbu marketinških aktivnosti.

SIGNUM MAX d.o.o. u sklopu projekta sudjeluje na međunarodnim sajmovima BrauBeviale u Nürnbergu 2018. godine i Viscom u Düsseldorfu 2019. godine te na b2b razgovorima u sklopu međunarodnih sajmova.

Ciljevi projekta: Opći cilj projekta je povećanje konkurentnosti poduzeća kroz jačanje prodajne mreže na inozemnim tržištima Njemačke, Austrije i Slovenije. Ostali ciljevi projekta su povećanje prihoda od prodaje, povećanje prihoda od izvoza, sklapanje novih ugovora o izvozu s međunarodnim partnerima te jačanje tehnoloških znanja i educiranje ljudskih potencijala poduzeća kroz sudjelovanje na inozemnim sajmovima i poslovnim susretima.

Očekivani rezultati projekta:

  • Rast prihoda od prodaje
  • Rast prihoda od izvoza
  • Rast tržišne svijesti o proizvodima poduzeća na tržištu Njemačke, Austrije i Slovenije
  • Provedba projekta u skladu sa zadanim procedurama

Ukupna vrijednost projekta: 1.159.620,75 Kn

EU sufinanciranje projekta:  540.098,97 Kn

Razdoblje provedbe projekta: 10. rujna 2017. – 10. studenog 2019.

Kontakt osoba za više informacija: Vjekoslav Čičko, vjeko@signummax.hr, + 385 1 3464 222

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr  i https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/internacionalizacija-poslovanja-msp-ova/

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća SIGNUM MAX d.o.o