Poslovanje u skladu sa SMETA certifikatomZAKON O RADU

Naša radna snaga temelj su razvoja i uspjeha tvrtke i stoga su oni priorotet SIGNUM MAX-a. Prema kodeksu etike u poslovanju SIGNUM MAX se obvezao djelovati u skladu s načelima odgovornosti, istinitosti,učinkovitosti, transparentnosti, kvalitete, postupanja u dobroj vjeri i poštovanja dobrih poslovnih običaja prema poslovnim partnerima, poslovnom i društvenom okruženju te najviše prema našim zaposlenicima. Zaposlenici imaju pravo na slobodu udruživanja i kolektivnog pregovaranja.

Ugovorom se nastoji promicati ekonomska i socijalna sigurnost radnika u SIGNUM MAX-u, posebno u područjima kao što su radno vrijeme, radni sati, godišnji odmor i dopust, plaća, prekovremeni rad, naknade te ostala materijalna primanja radnika.

Tijekom našeg poslovanja nije zabilježen niti jedan slučaj diskriminacije zbog spola, vjere, rase, vjerske, nacionalne ili političke pripadnosti, tjelesnih nedostataka, dobi, obiteljskog statusa, osobnih značajki ili uvjerenja.

U SIGNUM MAX-u vrednuje se rad, sposobnost, svakom zaposleniku se pružaju jednake prilike za napredovanje. Poslujemo poštivajući zakonske propise koji zabranjuju dječji rad te zapošljavanje djece ne dolazi u obzir  ni u kakvim poslovnim aktivnostima.

Isto tako u našoj tvrtci strogo je zabranjen bilo kakav oblik uznemiravanja ili zlostavljanja kao metode discipline i kontrole.

 

ZAŠTITA ZDRAVLJA

Svi radnici osposobljeni su za rad na siguran način i to prema vrstama opasnosti i mjerama zaštite za svaki posao ili aktivnost koju radnici mogu obavljati. Materijali s kojima radimo su ispitane kvalitete te ne sadrže nikakve štetne tvari. Boje za printere su na vodenoj bazi te u samoj proizvodnji nema nikakvih opasnosti za zdravlje. Zaposlenici se pravilno služe svim strojevima te su osigurani optimalni uvjeti za rad u samoj proizvodnji (ventilacijski sustav, zaštitne maske, filteri i sl.) Brinemo se za sigurnost i zdravlje svojih zaposlenika koji se podvrgavaju redovitnom liječničkom pregledu. Osigurana je zaštita od požara te evakuacijski izlazi, kao i pristup ormarićima za pružanje prve pomoći.

U cilju zaštite zdravlja radnika SIGNUM MAX posebno provodi zaštitu nepušača od djelovanja duhanskog dima zabranom pušenja na sastancima, u radnim prostorijama i svim prostorima tvrtke.

ZAŠTITA OKOLIŠA

Kao tvrtka za proizvodnju reklamnih i pratećih proizvoda SIGNUM MAX svjestan je svoje društvene odgovornosti prema okolišu. Sukladno tome obvezuje se da će odgovorno i profesionalno obavljati sve procese proizvodnje kao i pratiti uvjete u kojima se ona odvija  kako bi se štetan utjecaj na okoliš sveo na najmanju moguću mjeru. Nemamo zabilježene niti jedne novčane kazne ili nenovčane sankcije zbog nepridržavanja zakona i propisa o zaštiti okoliša.

U svojoj proizvodnji koristimo ekološki prihvatljive materijale i tehnologije. Kontinuiranim napretkom u proizvodnji SIGNUM MAX smanjuje štetan utjecaj na okoliš, te je količina otpada koji nastaje u procesu proizvodnje svedena na minimum. Koristimo najmoderniju i provjerenu tehnologiju. Sav proizvodni i komunalni otpad pravilno razvrstavamo i zbrinjavamo preko ovlaštenih tvrtka ( Komunalno Zaprešić, Unija papir, MN Trade, CIAK).

SIGNUM MAX okuplja tim mladih i ambicioznih ljudi kojima je cilj stalna izobrazba i usavršavanje što nam osigurava inovativne proizvode a potiče se svijest o potrebi zadovoljenja kupaca te očuvanja okoliša. U svrhu zaštite okoliša obvezujemo se osigurati sve potrebne organizacijske i financijske resurse, razvijati kvalitetne i dugoročne odnose s kupcima kako bi njim osigurali visoku kvalitetu naših proizvoda te uvjete za očuvanje okoliša u našoj proizvodnji.

 

KORUPCIJA I MITO

SIGNUM MAX kao tvrtka koja se planira širiti na Europsko i svjetsko tržište te zadržati vodeće mjesto u regiji na bitno mjesto stavlja suzbijanje svih vrsta korupcije, iznude i potkupljivanja. Tijekom našeg poslovanja nije zabilježen niti jedan slučaj korupcije. Korupcija se tretira kao potpuno neprihvatljiva bez obzira na motive ili razloge.