povratak

Pločasti materijali

Tisak velikih formata

Trebate li ulaznu ili reklamnu tablu?

Trebate aplikaciju na neravnu podlgu ili trebate reklamu koja visi?

U tom slučaju uzmite neki od pločastih materijala iz naše ponude.

TEHNIČKA IZVEDBA

Rezanje na format, konturno rezanje, bušenje, ljepljenje....

MATERIJALI

Polipropilen, plexiglas, forex, alu bond, karton, PVC, polistiren, polistirol.....